Ant kalėdinės eglutės supas raibosios gegutės
Nežinia  ką jos kukuoja . nežinia ką iškukuos
Šakomis keliauja voras , nuo žvakučių vaškas ląša
Tyška vaškas ant stalelio su vokais neatplėštais

Pakabinkit pakabinkit ant kalėdinės eglutės
Stebūklinga vėrinėlį Arčibaldo vaizdinių
Kai per ledą lekia pelės , kaip klastingai žybsi akys
O už lango mėnuo dega , rūksta kraterių anga

Į mane pro lango plyšį žvelgia dulkinas praeivis
Ir per telefono kriauklę gaudžiant jūrą išgirstu
Pasigirsta moters juokas , bet staiga garsai nutyla
Ir iš radijo antenos kalas pamažu kulka

Pakabinkit ant eglutės neramios tylos girliandą
Sprangią naikintuvų tylą užrakintą po žeme
Pakabinkit pakabinkit ant kalėdinės eglutės
Sprangią naikintuvų tylą užrakintą po žeme

Štai nuo antkapių pakyla , tarsi sielos baltos varnos
Kyla rankos atsigniaužę jau apaugusios žieve
Ant tų rankų krenta sniegas , pelenų šviesumo sniegas
Šaltas sniegas kuris byra iš akiduobių tuščių

Pakabinkit pakabinkit ant kalėdinės eglutės
Baltą baltą nosinaitę nusišluostyti akims
Pakabinkit pakabinkit ant kalėdinės eglutės
Baltą baltą nosinaitę nusišluostyti akims