Lašeliai lašeliai
Barbena į langą,
Barbena į stogą,
Lyja lietus…

Lašeliai lašeliai
Krenta į delną.
Kaip juos atskirti,
Ar jie turi vardus?
Kapt kapt kapt,
Lyja lietus.
Kapt kapt kapt,
Kiauras dangus.
Lašeliai lašeliai…
O aš kiaurą dieną
Sėdžiu namie
Ir žiūriu į juos.

Visi jie vienodi,
Visi jie skirtingi.
Lašeliai lašeliai,
Kuo jūs vardu?
Kapt kapt kapt,
Lyja lietus.
Kapt kapt kapt,
Kiauras dangus.