Sodų vyšnios nuometais baltais, svyra nuo žiedų šaka obels
Laukiu ji šį vakarą ateis, ji į langą tyliai pasibels

Pr.
O žiedai mūsų soduos, taip svaigina jie mane
Pabundu ir atrodo, esu gražiausiame sapne
Vėl ranka švelniai glosto, žavius pavasario medžius
Priglundu tau prie skruosto, ištarki man kelis žodžius

Pasėdėkim, paklausykim, ką lauko vėjai šnara
Palydėkim, pasitikim kartu kiekvieną žarą, rytmečio žarą
Pasėdėkim, paklausykim, ką lauko vėjai šnara
Palydėkim, pasitikim kartu kiekvieną žarą, rytmečio žarą

Pilnas laukas ryto vyturių, čiulba ulba paukščiai su manim
Aš laimingas aš tave turiu, aš laimingas aš tikiu tavim

Pr. Pragr.

Pasėdėkim, paklausykim, ką lauko vėjai šnara
Palydėkim, pasitikim kartu kiekvieną žarą, rytmečio žarą
Pasėdėkim, paklausykim, ką lauko vėjai šnara
Palydėkim, pasitikim kartu kiekvieną žarą, rytmečio žarą