Pabraidžiok su manim po gaivią rasą
Kada žiogeliai labą rytą gros
Gal pievų karalijoj tu suprasi
Kodėl ilgiuosi rytmečio aušros

Pašauki mane vai pašauki  Kad net suaidėtų skliautai
Nejaugi, nejaugi, nejaugi  Tu nieko lig šiol nematai
Nejaugi, nejaugi, nejaugi    Aš veltui į laimę kviečiu
Pašauki mane vai pašauk   Pačiu nuostabiausiu žodžiu

Tu dieną lauk manęs obels pavėsy
Kai saulė supas gintaro rugiuos
Gal tu iš saulės pasakų atspėsi
Kodėl aš kiekvienos dienos ilgiuos

Priedainis

Išeikim džiaugtis vakaru žvaigždėtu
Kai rūkas plauko paupio krantuos
Galbūt tau mėnesienoj paaiškėtų
Kodėl ilgiuosi vakaro tylos

Priedainis