Aš vaikščiojau parkely
nuliūdus ir tyli.
Masčiau apie bernelį
kuris dabar toli
Ir šitaip man bemastant
liūdnoka gaidele,
Atskrido paukštelis
ir nutūpė šalia.

Paukšteli, padangių paukšteli,
Nunešk mano meilei laiškelį,
Širdelė kentėt nebegali
Ir ašaros griaužia veidelį

Jis man žadėjo
bučiuot ilgai ilgai
Jis man žadėjo
būt mano, amžinai
Žiaurus likimas
jį nubloškė toli.
Meilus paukšteli!
padėk man jei gali!