Pasiilgau gerų ir ilgų vakarų, su tavim mėnulio šviesoje,
Tavo rankų ir širdies tik man visada atviros.
Vėl siūbuosiu tave, mūsų meilės laive, o jei tirštas rūkas išgaruos,
Pasislėpsim nuo smalsių akių ajeruos.

Vėl sulinguos ajerai, nuo mūsų meilės bangos,
Kol bus šilti vakarai tol mudviejų plaustas linguos.
Vėl sulinguos ajerai ir puikią žinią atneš,
Kad bus mums viskas gerai, jei tavo glėby būsiu aš.

Pasiilgau gerų ir ilgų vakarų, su tavim ligi pačios aušros,
Tavo lūpų raudonų, kurios, man “myliu” vis kartos.
O kai saulė prašvis, visos žvaigždės nukris, mūsų paslaptį diena išduos
Negalėsime daugiau pradingt ajeruos.

Priedainis

Pasiilgau gerų ir ilgų vakarų, su tavim mėnulio šviesoje,
Tavo rankų ir širdies tik man visada atviros.

Priedainis