Pražydo , pražydo pražydo prie kelio begėdės alyvos
Nuraudo , nuraudo , nuraudo , kvepėdamos ilgisi draugo
Vailšto vaikšto , po vieną , po du , laukia laukia meilės kartu
Nemyli myli , buria ratu , ieško ieško lamingų žiedų

La la la la … Alyvos

Vėlyvos vėlyvos vėlyvos , pavasary tavo alyvos
Nespėjo žydėti , nespėjo , ruduo pirma laiko atėjo
Vaikšto vaikšto , po vieną po du , laukia laukia meilės kartu
Nemyli myli , buria ratu , ieško ieško lamingų žiedų

Pradingo pradingo pradingo , pavasario krūmas spalvingas
Kas žino kas žino kas žino , kur mūsų svajonių alyvos
Vaikšto vaikšto , po vieną po du , laukia laukia meilės kartu
Nemyli myli , buria ratu , ieško ieško lamingų žiedų

La la la la … Alyvos