Gelia man sanarius baisiai baisiai , oi kaip kentėt sunku
Nieko nepadeda vaistai vaistai , gaila jiems pinigų
Argi jau giltinė šaukia šaukia , truputį per anksti
Dar ne viena čia dienelė laikia , dar pats gegužis širdy

Man pirtelėje labai smagu , ji išgydo nuo visų ligų
Drypsau sau nuogutis ant lentų , o paskui į šaltą upę lendu
Man pirtelėje labai smagu , ji išgydo nuo visų ligų
Drypsau sau nuogutis ant lentų , o paskui į šaltą upę lendu.

Oi nemažai pirty laipsnių laipsnių , šimtas ir dar kažkiek
Daužos širdis ir galva net svaigsta , nors pasikelk ir bėk
Baido mane šaltalūpė upė , gausiu infarktą ten
Dar ir taurelę išgerti rūpi , dar ir mylėt rūpi man

Pr.

La la la

Stovi sau pirtis prie pat vandens , kas ją lanko niekad nepasens
Oi užtenka šendien , jau gana , oi namie užkurs man pirtį žmona