Irma Jurgelevičiūė – Aš noriu tiek nedaug

Tekančią upę, laužo rusenimą,
Plaukiančią gulbę, visą gyvenimą,
Žydintį dangų, giedantį paukštį man dovanok.
Tolstantį laivą, vystančią rožę,
Degantį žaibą, laikiną grožį,
Geliančią širdį, norą pakilti man atiduok.

Aš noriu tiek nedaug, tik mudviejų dangaus.
Turiu aš tiek mažai, bet tu vis tiek grįžai.
Aš noriu tik lietaus, beprotiško, skaidraus
Ir viską ką turiu, tau dovanot galiu.

Skrendantį debesį, gandro klegėjimą,
Vasaros žavesį, pievų žydėjimą,
Laimę spalvotą, šypsenų sodą man dovanok.
Margąjį rudenį, šiltą pavasarį,
Ašarų dubenį, džiaugsmo, kiek rasi,
Tolimą šalį, jūros lašelį man atiduok.

Pried.