Balnokit broliai žirgus , Balnokit broliai žirgus , Balnokit broliai žirgus , reiks karan joti
Balnokit broliai žirgus , reiks karan joti

Paduok sesule kardą , Paduok sesule kardą , Paduok sesule kardą , reiks priešą kirsti
Paduok sesule kardą , reiks priešą kirsti

O jeigu aš negrįšiu , O jeigu aš negrįšiu , O jeigu aš negrįšiu žirgelis parneš
O jeigu aš negrįšiu žirgelis parneš
Pragr.

Ant mano smėlio kapo , Ant mano smėlio kapo , Ant mano smėlio kapo berželis žaliuos
Ant mano smėlio kapo berželis žaliuos

O tam žaliam beržely , O tam žaliam beržely , O tam žaliam beržely gegutė kukuos
O tam žaliam beržely gegutė kukuos

O toj raiboj gegutėj , O toj raiboj gegutėj , O toj raiboj gegutėj širdelė plazdės
O toj raiboj gegutėj širdelė plazdės

O toj mažoj širdelėj , O toj mažoj širdelėj , O toj mažoj širdelėj dainelė skmbės
O toj mažoj širdelėj dainelė skmbės

O toj skambioj dainelėj , O toj skambioj dainelėj , O toj skambioj dainelėj visa Lietuva
O toj skambioj dainelėj visa Lietuva

O toj visoj Lietuvoj , O toj visoj Lietuvoj , O toj visoj Lietuvoj alutį gurkšnos
O toj visoj Lietuvoj alutį gurkšnos