Koks vakaras ilgas , kaip šiandien man gelia
Nuskink man jazminą , baltoji varnele
Nuskink man jazminą balčiausių žiedų
Sakyk man , kad žemėj tavęs nerandu

Koks vakaras ilgas – tokio nemačiau
Nuskink man varnele jazminą greičiau
Nuskink man žiedelį iš pat pažemės
Nuskink savo lūpom – lapus pažymėk

Pragr

Koks vakaras ilgas – baltoji varnele
Nuskink man jazminą nebaltą , tai žalią
Nuskink man jazminą – neskinki nereikia
Baltoji varnele atskrisk ar ateik