1.Basas aš einu prie jūros ,Basas bėgu nuo paties savęs
Rasos šaltos kopų rasos, Rasos kojas man nuplaus.

Pried.
Jūra audringa tik nėr šalia tavęs.
Jūros platybė ir aš
Tu paslaptinga kaip mes.

2.Lašas liko vienas lašas. Lašas meilės ir karčios tiesos
Basas aš brendu į jūrą, Bangos širdį nuskalaus.

Pried.
Jūra audringa tik nėr šalia tavęs.
Jūros platybė ir aš, tu paslaptinga kaip mes.

3. 2 posmas +2

4.Basas tarp dangaus ir jūros, Basas man tegul pušynai gaus
Basas aš grįžtu nuo jūros, Basas bėgu nuo savęs.

Pried.

5.Lašas paskutinis lašas, lašas skausmo ir šiek tiek tiesos
Rasos šaltos gobų rasos, rasos kojas man nuplaus. +2

6.Basas aš einu prie jūros ,Basas bėgu nuo paties savęs
Rasos šaltos kopų rasos, Rasos kojas man nuplaus.3 k.