Eikim gaudyti berneliai kaimiškų stirnaičių
Mes negalime gyventi be jaunų mergaičių
Kaimo gryčioj vakarais sukasi ratelis
Saugo akylai dukras griežtas jų tėvelis

Nuo kraštelio debesies žvaigždės tyliai lenda
Uždaryta po raktu mergina sugenda
Geras vynas ir alus širdį atgaivina
Kol tėveliai uždarytas dukteris kankina

Netraumuokit dukterų , leiskit joms kalbėti
Laikas jas pavers visas į skylėtą rėtį
Eikim gaudyti berneliai kaimiškų stirnaičių
Mes negalime gyventi be jaunų mergaičių

Mūsų širdys trokšta meilės , ten dievų šaltinis
Glauskitės glauskitės arčiau mergaitės prie plačios krutinės