Būk gera , nuo vaikystės vien girdžiu tu būk gera
Tik būk dora , kala man į galvą vistik , būk dora
Būk tyra , tartum rytmečio aušra , būk skaisti
Jei nenori pirma laiko atgailaut , bet į viską nusispjaut

Nes tik blogoms mergaitėms viskas , o tas gerąsias ims kas
Kam vedybiniame guoly reikalingi angelai
Tegul šventuolės gauna dangų , mes jaunystės laiką brangų
Šveskim , nes po to bus per vėlai

Būk gera , nuo mokyklos kala man , tik būk gera
Tu būk dama , man kartoja visos tetos ir mama
Nekalta , būk lyg nuotaka balta , nuolanki
Būk jei nori gerą vyrą pasigaut , bet į viską nusispjaut
Pr. Pragr

Būk tyra , tartum rytmečio aušra , būk skaisti
Jei nenori pirma laiko atgailaut , bet į viską nusispjaut
Pr.
Nes tik blogoms mergaitėms viskas , o toms gerosioms liks kas
Naktimis aidės tyrų širdžių varpai tokie vieni
O man skirtą žemės rojų , susikursiu per rytojų
Nes į dangų jau pateksim per seni