Lemtis išties sušaltą ranką, užtrenkė duris
Kažkas kuždėjo – eik , gal tai vienintelė viltis
Nelengvas kelias prieš akis, o šitaip blaškės tau širdis
Nujausdama tik aklą žingsnį, klaidžioje naktį

Prag

Išbarstęs laimės pelenus, su širdgėla širdy
Ėjai kur akys vedė laimės žiburio išvyst
Nepatikliai priglausdami, krantai artėjo svetimi
Klajoklio sielą šildydavo tėviškės sapnai šilti

Kur tu ? Čikagoj, Londone, Paryžiuj, Milane
Ispanijos plantacijose, Stokholmo centre
Kur tu ? Berlyne, Amsterdame, Airijos glėby
O mūsų tiek nedaug belikę Lietuvoj širdy

Aš nežinau, ką mano drauge tau šiandien atsakyt
Dar taip toli nuo mūsų saulė beviltiškai toli
Jei mes bejėgiai ir akli, tai ko verta viltis širdy
Aš nežinau kada save nustosime žudyt

Pr.2x +1 Kur tu ?
Kur tu ?
O mūsų tiek nedaug belikę Lietuvoj širdy

Pr.
O mūsų tiek nedaug belikę Lietuvoj širdy