Čigonės akys

Čigonės akys mane vilioja
Čigonės akys man širdį spaudžia
Čigonės akys, jos nebelaukia
Jos nebelaukia daugiau manęs

Mergaitė iš Stokholmo kabareto,
Pamilo kapitoną vandenų.
Sugrįždamas iš tropikų saulėtų,
Parnešdavo brangių jai dovanų

Priedainis 2x

Mylėjo jis jos garbanas auksines
Ir žvilgsnį gintarinį jos akių
Kalbėjo jis jai švelniai apkabinęs
Mažyte mylimoji, vien tik tu

Priedainis 2x
Pragrojimas.
Priedainis 2x

Bet kartą jūroj siautė uraganas
Ir jis pareikalavo daug aukų
Ir sužinojo ji, kad okeanas
Prarijo kapitoną vandenų

Priedainis 2x