Kai įkaito grindinys ir akmenys pilki
Nuo triukšmo ir trikties tikrai jį valdo

O gatvės pakrašty , su užrašu taksi

Tu neramiai dairais ir laime gaudai

 

Taip baisiai nustebai , atvykus iš tenai

Kur smilgų pievoje pavargsta vėjas

Kad gatvės šurmuly , šaunuoliai keturi

Praeinančios taves nepastebėjo .

 

Daiva , vitrinų spindesy paklydai Daiva ,
Tai dar nereiškia , kad suklydai Daiva ,

Sakau tau atvirai
O  Daiva , vitrinų spindesy nebūk pamaiva ,

Išliki savimi sakau tau Daiva ,

Ir viskas bus gerai
Ten kur rokenrolas bus , ko gero garso bus

Nervingu ritmu tu klausyt įstengi

Juodai stipria kava , grietinėle plakta

Pasaldinti gyvenimą sau stengies

 

Tave geidžiu matyt , tik noriu pasakyt

Kad laikas nusiimt netikrą kaukę

Nebūki žingeidi , lyg kaktusas dygi

Apie niekus vis kasdien tarškėti liaukis

 

Pr .                  Solo                  Pr.2x.