Kai buvo dienos svaigios ir naktys baisiai gilios
Gegužis vyšniom linko , laukų gėlių priskynėm
Rugiais per lauką ėjom ir vargu netikėjom
Akim išraižėm dangų , dainas dainavom vėjui

Nebežinau kas daros oi ta dalia dalužė
Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis
Nebežinau kas daros oi ta dalia dalužė
Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis

Abu tą džiaugsmą žingsniais , lygiom dalim dalijom
Žaibais žiedai žėrėjo , lietus lelijom lijo
Kai buvo dienos svaigios ir naktys baisiai gilios
Gegužis vyšniom linko , laukų gėlių priskynėm

PR.  Pragr.      Pr2x