Ir buvo dienos svaigios ir naktys baisiai gilios,
Gegužis vyšniom linko, laukų gėlių priskynėm.
Rugiais per lauką plaukėm ir vargu netikėjom,
Akim išraižėm dangų, kalbas kalbėjom vėjui.

Nebežinau kas daros, oi ta dalia dalužė
Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis?
Nebežinau kas daros, oi ta dalia dalužė
Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis?

Abu tą džiaugsmą žingsniais, lygiom dalim dalinom,
Dangus žaibais žėrėjo, lietus lelijom lijo.
Dabar tik tai beliko, vieni prisiminimai,
Nes mūsų meilė buvo tik tų vaikų žaidimai.

PR.  Pragr.      Nebežinau kas daros…
+2   PRIEDAINIS
Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis?