Kai senamiestyje gęsta šviesos , kai pradingsta senos tiesos

Mes kartu  , muzika ir širdis laisva

Ir kai tyloje užmiega miestas , ir ateina ilgesys nekviestas

Mes svajose skrendame kuo greičiau iš čia

 

Kur norėtumei sutikti rytą , liesti rasą dar neišbraidytą

Kelintą kartą gal ir vėl sugrįšim ten kur gera .

Ar žinai , kad žvaigždės juoktis moka , ar matei , kaip pievoj vėjas šoka

Ar šią naktį tu nepasiryši  ateit aušra

 

Noriu naktį išmainyt i dieną , vasarą pakeist į žiemą
Kad mane mylėtum vieną , ar žinai , kaip šito

Noriu danguje paskęsti noriu , liūdesio nekęsti noriu

Kad mane mylėtum vieną , ar žinai , kaip noriu
Gal pagauti noriu vaikant vėją , noriu būti tavo meilės fėja

Tau , noriu tau pasakyti myliu myliu myliu

Kai ryte iš rūko saulė kyla , noriu su tavim išgerti tylą

Ar šią naktį tu nepasiryši  ar greit aušra

 

Pr.

Ar žinai , kaip žvaigždės juoktis moka

Ar matei , kaip pievoj vėjas šoka

Aš šią naktį tu nepasiryši  ar greit aušra

 

Noriu naktį išmainyt i dieną , vasarą pakeist į žiemą

Kad mane mylėtum vieną , ar žinai , kaip noriu  aš

Nors be reikalo skubu dar gyventi norim už abu , už abu

Noriu