Sugrįžau aš prie jūros, prie smėlėtų krantų,
Sutikau šviesiaplaukę, jos pamiršt negaliu.
Kai paskęs jūroj saulė, susitiksim nakčia,
Ir praleisime naktį, po žvaigždėta delčia.

Dūžta bangos į krantą, mes vieni pajūry,
Susikibę už rankų, mes žvaigždėtoj nakty.
Lai nenuorama jūra, gintarais puoš krantus,
Likę dviese šią naktį, mums tikrai nuostabu.

Tave šauksiu kas naktį aš gražiausiu vardu,
Tu sakei manęs lauksi, kad męs būsim kartu.
Baigsis vasaros šėlsmas, dingsi tu lyg sapne,
Eisiu vienas pakrante, gal sutiksiu tave.