Ar keliai atlaikys ir kiek dar reiks man krist?
Ar rankos atlaikys, kai aš norėsiu skrist?
Ar atlaikys širdis ir kiek dar reiks pajaust?
Ar atlaikysiu aš ir kiek mane dar baus?

Ir aš esu žmogus, ir aš darau klaidas,
Dainuoju aš dainas, nes aš esu žmogus.
Prašau neteisk manęs, nejau neklydai tu,
Darau ir aš klaidas ir mokausi iš jų.

Aš akys atlaikys ir kiek joms reiks matyt?
Ar ausys atlaikys balsus kurie mokins?
Ar atlaikysiu aš ir kaip man nepalūžt?
Iš kur atrast jėgų, kad tik išlikt žmogum?