Atrast save tavų akių gelmėj
Ir būti tuo vieninteliu širdy
Be žvilgsnio tik save tavy matyt
Ir jausti širdimi, o ne akim.

Aš tavim tikiu ir laiku lekiu,
Verčiu aš valandas į minutes.

Gal būt išgirs tie kurie kartu kalbasi kurti,
Gal būt sukurs tie kurie sugriaus netekties kely,
Gal būt supras tie kurie amžinai lieka nesuprasti,
Gal būt įžvelgs tie kurie lyg sapnai dienoje akli.

Gyvenimas kam saulė, kam ruduo,
Kiekvienas gali kelią pasirinkt.

Tu man esi ugnis, esi vanduo,
Vaivorykštė esi audros kely.

Aš tavim tikiu ir laiku lekiu,
Verčiu aš valandas į minutes.

Gal būt išgirs tie kurie kartu kalbasi kurti,
Gal būt sukurs tie kurie sugriaus netekties kely,
Gal būt supras tie kurie amžinai lieka nesuprasti,
Gal būt įžvelgs tie kurie lyg sapnai dienoje akli.

Gal būt supras tie kurie amžinai lieka nesuprasti,
Gal būt įžvelgs tie kurie lyg sapnai dienoje akli.