Tai geriausia diena, būti drauge
Imki ranką ir veski mane.
Nebeleisk man paklyst, kol esam drauge.

Kiek sudėta dainų, kiek prikurta eilių
Kiek bemiegių naktų prie jų praleistų
Tiktai man sukurtų nėra tarp jų.

Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą
Gal per kvailai, gal per dažnai kartojome tuščius žodžius.
Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą
Gal per kvailai, gal per dažnai kartojom vienas kitam žodžius – tuščius

Negalvokit, kad lengva likti draugais,
Tai nuvalkiota frazė – tu puikiai žinai.
Niekada dar nebuvo taip sunku atleist.

Tiek sudėta dainų, tiek prikurta eilių,
Tiek bemiegių naktų prie jų praleistų,
Gal geriau jas būtume praleidę kartu.

Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą
Gal per kvailai, gal per dažnai kartojome tuščius žodžius.
Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą
Gal per kvailai, gal per dažnai kartojom vienas kitam žodžius – tuščius

(Gal per ilgai)      (Gal per ilgai)

Gal per ilgai, gal per ilgai, gal per vėlai
Gal per kvailai, gal per kvailai
Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą
Gal per kvailai, gal per dažnai kartojom vienas kitam žodžius – tuščius