Nurimo gatvės tik žibintai spingsi,
Kažkas nukapsčius skersgatvius tuščius
Ir visą nakti ieškau tavo žingsnių,
Klausaus ir negirdžiu

Pakyla ilgesio galinga vėtra, ji visą mano dangų neša tau,
O kaip sunku tuščiu glėbiu stovėti, aš visas laukimu virtau.

Ir tavo langas vis dar uždarytas,
Man spindi mūsų vasaros ugnim
Tavim prasideda kiekvienas rytas,
Ir visos naktys baigiasi tavim.

Greičiau sugrįžki saulė jau prinoko,
Ir žalios žuvys nardo tarp bangų
Rytais dar medžiai šnara ūkanoti,
Dar neisskrido paukščiai iš miškų

Greičiau sugrįžki saulė jau prinoko,
Ir žalios žuvys nardo tarp bangų
Rytais dar medžiai šnara ūkanoti,
Dar neisskrido paukščiai iš miškų

Sugrįžki šypsena tau išbučiuosiu,
Pririnksiu saulės properšų linksmų
Aš laiką jau ne valandom skaičiuosiu,
Susitikimo būsimu džiaugsmu

Ir tavo langas vis dar uždarytas,
Man spindi mūsų vasaros ugnim
Tavim prasideda kiekvienas rytas,
Ir visos naktys baigiasi tavim.

Nurimo gatvės negirdėt nei balso,
Aš veltui žingsnių ieškau nerandu
Į tavo sapną tyliai pasibelsiu,
Ir visą naktį būsime kartu.

Nurimo gatvės negirdėt nei balso,
Aš veltui žingsnių ieškau nerandu
Į tavo sapną tyliai pasibelsiu,
Ir visą naktį būsime kartu.

Pragrojimas

Nurimo gatvės negirdėt nei balso,
Aš veltui žingsnių ieškau nerandu
Į tavo sapną tyliai pasibelsiu,
Ir visą naktį būsime kartu.

Nurimo gatvės negirdėt nei balso,
Aš veltui žingsnių ieškau nerandu
Į tavo sapną tyliai pasibelsiu,
Ir visą naktį būsime kartu.