Aš gimiau Lietuvoj,
Lietuvoj užaugau,
Gyvenu Lietuvoj
Čia padėsiu galvą,
O, Viešpatie, palaimink mus,
Gimę mes Lietuvoj

Ir tada mažoj šalelėj Lietuvoj
Mes sugrįšim iš visų kraštų maldoj
Ir užtrausim dainą tą,
Kur dainavo mūsų senoliai…

Man nereikia šlovės ir nereikia aukso,
Į gimtuosius namus aš per jūras parplauksiu…
Ir kartosiu sau šiandien ir rytoj
Gimę mes Lietuvoj