Gražiausios splavos turi rast vietą sau širdy,
O širdyje lietuvio brangiausios splavos trys.

Geltona spalva- tai saulė žalia – tai laukų spalva,
Raudona tai mūsų kraujas, kartu jos- tai Lietuva.
Geltona spalva- tai saulė žalia – tai laukų spalva,
Raudona tai mūsų kraujas, kartu jos- tai Lietuva.

Mums pavydėjo saulės žalios laukų spalvos,
Tik negailėjo kraujo Žemelei Lietuvos.

Geltona spalva- tai saulė žalia – tai laukų spalva,
Raudona tai mūsų kraujas, kartu jos- tai Lietuva.
Geltona spalva- tai saulė žalia – tai laukų spalva,
Raudona tai mūsų kraujas, kartu jos- tai Lietuva.

Ne kartą bandė priešai spalvas šias sunaikint,
O jos ryškiau tik švietė ne bokštuos, bet širdy.

Geltona spalva- tai saulė žalia – tai laukų spalva,
Raudona tai mūsų kraujas, kartu jos- tai Lietuva.
Geltona spalva- tai saulė žalia – tai laukų spalva,
Raudona tai mūsų kraujas, kartu jos- tai Lietuva.

Ir jas dabar pakeisti jau niekam nevalia.
Jos reiškia mūsų laisvę, jos – mūsų vėliava.

Geltona spalva- tai saulė žalia – tai laukų spalva,
Raudona tai mūsų kraujas, kartu jos- tai Lietuva.
Geltona spalva- tai saulė žalia – tai laukų spalva,
Raudona tai mūsų kraujas, kartu jos- tai Lietuva.