Buvo ir juodo ir balto, bet niekada nebuvo nuobodu
Aš klydau daugybę jau kartų, bet dar daugiau išmokau iš klaidų
Rizikavau ir žinojau, kad skaudės,
Bet klausiau visada tiktai širdies

Buvo – norėjosi staugti ir žemė slydo iš po kojų dažnai
Ačiū, kad leidai man augti ir nelengvais momentais apkabinai
Šįvakar plaukus paleidžiu – ar jauti?
Gal tau nesu tobula, bet nuoširdi

Man reikia tavo juoko ir mylimo peties
Daryt tave laimingą noriu be priežasties
Man reikia tavo žodžių, ir degančių akių
Ir šokti visą naktį iki ryto penkių

Pagaliau likimas davė daug daugiau, negu prašėm
Gyvenimas prasideda nuo keturiasdešimt

Laikas – klastingas begėdis, nejučia sumaišo mūsų kortas
Raudos dar vakar girdėtos, šiandien virsta į linksmybių puotas
Aš plaukus jau pasileidau – ar jauti?
Gal tau nesu tobula, bet nuoširdi

Man reikia tavo juoko ir mylimo peties
Daryt tave laimingą noriu be priežasties
Man reikia tavo žodžių, ir degančių akių
Ir šokti visą naktį iki ryto penkių

Pagaliau likimas davė daug daugiau, negu prašėm
Gyvenimas prasideda nuo keturiasdešimt

Gal tau nesu tobula, bet nuoširdi
Aš plaukus jau pasileidau – ar jauti?

Man reikia tavo juoko ir mylimo peties
Daryt tave laimingą noriu be priežasties
Man reikia tavo žodžių, ir degančių akių
Ir šokti visą naktį iki ryto penkių

Pagaliau likimas davė daug daugiau, negu prašėm
Gyvenimas prasideda nuo keturiasdešimt