Tarp sienų keturių sėdėti atsibodo, į trasą šiandien išeinu
Jai noriu tai galiu, juk kartais nieko blogo negrįžti iki paryčių.
Bare apsilankyk, gerai išsitaškyk, juk kartais sveika,
Per naktį pramogaut ir stogus nusiraut visiems juk reikia.

Į trasą, kojos neša, pagaliau penktadienis, (o-o-o, o-o-o)
Penktadienis juk veža ir nieks manęs nesustabdys
Į trasą, kojos neša, pagaliau penktadienis, (o-o-o, o-o-o)
Penktadienis juk veža ir nieks manęs nesustabdys

Penktadienio naktis galėtų nesibaigti, galėtų laikrodžiai sustot,
Visai ne paslaptis, penktadienį juk reikia gerai gerai pabaliavot.
Bokalą pakilnot ir nieko negalvot, juk žmogui reikia,
Penktadienio naktis, tai mano ateitis, ji man jėgų suteikia.

Į trasą, kojos neša, pagaliau penktadienis, (o-o-o, o-o-o)
Penktadienis juk veža ir nieks manęs nesustabdys
Į trasą, kojos neša, pagaliau penktadienis, (o-o-o, o-o-o)
Penktadienis juk veža ir nieks manęs nesustabdys

Solo

Priedainis 2x