Išgalvojau lietų , išgalvojau giedrą ,  išgalvojau jūrą ir kai ką daugiau
Išgalvoti paukščiai retkarčias pagieda , išgalvotą giesmę ir gyvent smagiau .
Išgalvosiu viską , ko esu netekęs , kelią gražią mirtį ir kai ką daugiau
Man ilgai šypsosis išgalvotos  akys , išgalvotos lūpos ir gyvent smagiau .

Pragr.

O kada neliks tikėjimo nei lašo ir kančia į kūną tyliai pasibels
Išgalvosiu vilty , nors ir labai mažą , bet ir vėl gyventi bus žinok smagiau
Išgalvojau lietų , išgalvojau giedrą ,  išgalvojau jūrą ir kai ką daugiau
Išgalvoti paukščiai retkarčias pagieda , išgalvotą giesmę ir gyvent smagiau .