Kai lauke blogas oras pabunda vėl noras, Prieiti arčiau prie tavęs.
Pažiūrėt į akis ir skaityti minčių žinutes
Aš norėčiau juokauti ir duoti ir gauti. Gal pasilikt su tavim?
Pasakyk kad myli, padaryk ką gali padaryt.
Aš nenoriu avansu man suteikto šanso, Tik noriu pabūt savimi.
Bet matau iš akių kad kančia tau esu, Tiesos nebijok pasakyt.

Priedainis:
Negali meilės duot tai ir eik sau miegoti, Prašau nelaikyki manęs.
Nesakyki kad myli išeisiu aš tyliai, Galėsi mylėti save.
Jei gali meilės duok! Jei gali meilės duok!
Jei gali meilės duok! Jei gali meilės duok! Jei gali meilės duok!

Kai matau koks tu vyras, man ašaros byra Ir krenta iš rankų daiktai.
Tu ne aristokratas ir taip viskas matos labai.
Jei patenkam į bėdą kaip gėda pelėda Pagalbos sulaukt negaliu.
Bet matau iš akių kad kančia tau esu. Aš viską gerai suprantu.
Priedainis:
Pragr.

Priedainis: 2 k.