Bėga upė tolyn, Judrės ji vardu
Tarp baltų žiedų, ošiančių beržų
Kaimo kvapas nakty tarp gimtų laukų
Lapų trapumu pasidžiauk ir tu.

Ten kur žemuogėm kvepia diena
Kur skamba po kaimą daina mieli Judrėnai
Ten kur šviečia žvaigždė naktyje
Nugulus šarma žolėje mieli Judrėnai
Būkime drauge, šokim naktyje
Laiko degančiu ritmu – aš čia gyvenu.

Kur siūbuoja rugiai, bėgu takeliu
Saulės spinduliai, pievos ir drugiai
Kaimo kvapas nakty tarp gimtų laukų
Lapų trapumu pasidžiauk ir tu.