Juoda naktis , užmigo jau visi , tik drebina šiaurys skardinį stogą
Bandau atspėt , ką tu dabar veiki , ar tau dar be manęs nenusibodo
O ten lauke pavasaris nuožmus ir verkia katės po kaimyno langu

Man negana tavęs telefonu , man norisi tave paliesti rankom
Man negana tavęs telefonu , man norisi tave paliesti rankom

Aš negaliu užmigt todėl rūkau , tarp dūmų vien apie tave galvoju
Žiūriu pro langą , nieko nematau , o akyse vaidenas tavo kojos
Ir pro visus nematomus vartus , galėčiau prasiveržti aš kaip tankas

Pr.

Kur tu dabar , o gal tu ne viena ir kiekviena sekundė tarsi nuodas
Man nemiela ekrano žydruma , juoda naktis ir mintys mano juodos
O ten lauke pavasaris nuožmus ir katys verkia po kaimyno langu

Pr.2x