Kopų Seneli, imk mano sielą
Daryk ką nori, nieks man nemiela
Atlygio kokio tik nori prašyk –
Prikelk mano mielą – mane pražudyk

Supyks Perkūnas – velniai nematė,
Lai bus kaip būna – kelsim Jūratę
Lai raištis mirties jai nukris nuo akių
Perkūnu aš netikiu, o jūra tikiu.

Daryk kas reikia, Kopų Seneli,
Gal nelabieji šviečia tau kelią,
Gal tu iš demonų gauni jėgų –
Bet tik prikelk ją – man nesvarbu

Nuogą jos kūną medum ištepsim,
Bites sukviesim, avilius tempsim,
Lai kerta kerta, lai gelia gelia
Lai neša gyvybę į tavo mergelę.

Ulioj bitute,
Ulioj kadijėle,
Saldus medutis,
Saldus skanumėlis

Kirski vai kirski,
Gyvastį neški,
Kupiną korį
Lig pat širdelės.

Pažvelk – ji bunda, vandens jau prašo,
O bitės miršta, gyvastį neša,
Tarsi į korį – medų į kūną
Ačiū Seneli, velniop Perkūną

Jus seks Perkūnas – velniai nematė
Medžios jo kariūnai – kelkis Jūrate,
Jau pirštai mirties tau netemdo akių –
Perkūnu aš netikiu, aš jūra tikiu.

Ulioj bitute,
Ulioj kadijėle,
Saldus medutis,
Saldus skanumėlis

Kirski vai kirski,
Gyvastį neški,
Kupiną korį
Lig pat širdelės.

Ulioj bitute,
Ulioj kadijėle,
Saldus medutis,
Saldus skanumėlis

Kirski vai kirski,
Gyvastį neški,
Kupiną korį
Lig pat širdelės.