Kai lyja už lango lietus, aš sėdžiu namuose.
Kai saulės nėra danguj, ramiai skaitau knygas.
Kai mėnuo pakylą į tolį, skaičiuoju žvaigždes.
Klausausi, kaip vėjas už lango dainuoja meilės dainas.

Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau.
Kai lyja už lango lietus, apkabink pečius.
Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau.
Kai lyja už lango lietus, apkabink pečius.

Kai lyja lauke lietus, aš sėdžiu namuose.
Ar man rytojus bus geresnis negu ši diena.
Kai mėnuo pakylą į tolį, skaičiuoju žvaigždes.
Deja tik vėjas už lango dainuoja meilės dainas.

Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau.
Kai lyja už lango lietus, apkabink pečius.
Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau.
Kai lyja už lango lietus, apkabink pečius.

Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau.
Kai lyja už lango lietus, apkabink pečius.
Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau.
Kai lyja už lango lietus, apkabink pečius.