Man vasara miške labai patinka , tiek daug visokių kirmėlių
Ilgų gyvačių čia nestinga , anei gražuolių siurbėlių
Štai šerno viduriai išvirtę , ten raitosi riebus žaltys
Ir klaidžioja tarytum girtas , medžioklėj sužeistas lokys

Kaip gražu miške , vasaros laike , paslaptinga ilgu čia
Kaip gražu miške , vasaros laike , paslaptinga ilgu čia

Jei jiems pakliūsi mielas drauge , tave jie greitai sudraskys
Ir pagiedos už tavo sielą , lakštingala galvažudys .

Kaip gražu miške , vasaros laike , paslaptinga ilgu čia
Kaip gražu miške , vasaros laike , paslaptinga ilgu čia