Kai miesto namai sušvinta margai
Ir eglės kieme nėra nepuoštos
Tai žinai: Kalėdos jau čia!

Kai dėl artimų visur dovanų
Be galo slaptai surasti bandai
Tai žinai: Kalėdos jau čia!

Ir ką sutinki visi užburti
Kažkokia keista gerumo dvasia
Tai žinai: Kalėdos jau čia!

Ir nustembi kai sutinki, Kažką su sparnais
Kaip snaigės lengvais
Tai žinai: Kalėdos jau čia!

Per naktį šviečia mėnuo
Jauku ir nebaugu
Ir liūdinčio nė vieno
Ir meilės su kaupu

Tau šypsos visi gatve kai eini
Tarytum skrendi, o ne sniegu brendi
Tai žinai: Kalėdos jau čia!