Kas ten už lango nakties tamsoje gena vieškeliu gruodžio sniegą
Tokią šventinę naktį sapnai spalvoti aplanko per niegą
Šiąnakt meilei uždek žvakutes ir širdim atsiliepki
Laimingi metai pas tave , neužtruks šiąnakt ateiti
Laimingi metai pas tave , neužtruks šiąnakt ateiti

Duok dieve man daug ištvermės ir jegų ir audroj niekad nepaklysti
Be viltis lyg be tavo tarnų skaudžiau ima rytas švisti
Šiąnakt laikrodžiai darniai sustos , tik trumpam atsikvėpti
Laimingi metai pas tave , neužtruks šiąnakt ateiti
Laimingi metai pas tave , neužtruks šiąnakt ateiti

Solo

Šiąnakt laikrodžiai darniai sustos , tik trumpam atsikvėpti
Laimingi metai pas tave , neužtruks šiąnakt ateiti
Laimingi metai pas tave , neužtruks šiąnakt ateiti
Laimingi metai pas tave , neužtrukgs šiąnakt ateiti