Kalnuos dainuoja, rageliai uli uli jo
Ir žydi gėlės tenai kalnuos.
Kalnuos dainuoja, rageliai uli uli jo
Ir žydi gėlės tenai kalnuos.

Kai tykus vakaras ateina
Saulutė leidžias už kalnų
Ir tolimoj nakties padangėj
Sumirga tūkstančiai žvaigždžių.

Kalnuos dainuoja, rageliai uli uli jo
Ir žydi gėlės tenai kalnuos.
Kalnuos dainuoja, rageliai uli uli jo
Ir žydi gėlės tenai kalnuos.

Kai saulė rytmetį pakyla
Žibutės rymo pakely
Ir piemenaitės bandą gena
Tenai toli, toli, toli.

Pragrojimas.

Kada aš vėl tavęs ilgiuosi
Ir laukiu žydinčiam sode,
O akys skęsta tolumoje,
Gal pamatysiu aš tave ?

Kai tykus vakaras nurimo
Saulutė leidžiasi tolyn,
Pakelėje berželis rymo,
Žibutės žydi pakely.

Kalnuos dainuoja, rageliai uli uli jo
Ir žydi gėlės tenai kalnuos.
Kalnuos dainuoja, rageliai uli uli jo
Ir žydi gėlės tenai kalnuos.