Pažvelk į nerimą dienos, Ar nori išvaduoti
Ją nuo kančios sunkios

Kas čia verkia lietumi, Kodėl kvepėt nustojo
Vėl pievos medumi

Tai, kaltas ruduo, Kuris lyg akmuo Seniai mylėt nustojo
Kalbėk, prašau netylėk, Gali manim tikėt, Užteks tau kentėti

Kodėl žydra dangaus riba, Jau paukščiai iškeliavo
Anksti, anksti ryte

Kas puošia sidabru Jau žilą ryto žolę
Lyg prakaitu sūriu

Tai, kaltas ruduo, Kuris lyg akmuo Seniai mylėt nustojo,
Kalbėk, prašau netylėk, Gali manim tikėt, Užteks tau kentėti

Kas čia verkia lietumi, Kodėl kvepėt nustojo
Vėl pievos medumi

Tai, kaltas ruduo, Kuris lyg akmuo Seniai mylėt nustojo
Kalbėk, prašau netylėk, Gali manim tikėt, Užteks tau kentėti