Kanarėle, paukšteli mielas,

Tu man pašvilpauk, pradžiugink sielą

Kanarėle, pasaulis mažas,

Tiek daug merginų ir visos gražios.

 

1. Pačiulbėk joms tyliai tyliai

Užburtos nakties serenada,

Kai alyvų kvapas verčia mirt

Nuo meilės kaip iš bado.

O gyvenimas vis eina,

Eina taip, kad jo nesimato.

Tik alyvų kvapas verčia mirt

Nuo meilės kaip iš bado.

 

PR. Kanarėle, primink man vardą,

Tos kur mano likimą bando

Kanarėle, primink man dainą,

Ji kaip laimė neturi kainos.

 

2. Mano kanarėlė – ji viena

Mažam narvely

Ji čiulba ulba per dienas,

Į laisvę skrist negali.

Mano kanarėle mes abu

Labai panašūs,

Dainuojam apie meilę sau

Vieni, nors nieks neprašo.

 

Pragr. 8 taktai

 

PR. Kanarėle, balseli mielas,

Tave išgirdus suvirpa siela

Kanarėle, dainų paukšteli

Pas mano meilę parodyk kelią.

 

2.