Kiek daug dar vietų nebučiuotų, kiek neregėtų dar veidų
Kiek daug žvaigždžių nesuskaičiuotų, nepadaryta kiek klaidų
O kiek dar jūrų nebraidyta, kiek dar neiveikta kalnų
Kiek vakarų išaušo rytą, kiek gerta ne iš tų delnų

Meile – esu ir angelas ir velnias Meile – tavęs daugiau nenusipelnęs
Meile – kodėl tu ir palaima ir žaizda, visada
Meile – esu ir angelas ir velnias Meile – tavęs daugiau nenusipelnęs
Meile – kodėl tu ir teisybė ir klaida, visada

Kiek daug kalbėta širdžiai tylint, aklai klajota šviesoje
O kiek apgauta net ir mylint, atskiedus melą tiesoje
Kiek dar dainų nesudainuota, neišdalinta dovanų
Dažniausiai imta, o ne duota, gimiau skolon ir gyvenu

Pr.2x