Kiek daug painių, klaidžių kelių
Kiek žodžių daug neištartų
Kiek nepražydusių gėlių
Ir mes šioj žemėj ne kartu

Kiek daug pasaulyje širdžių
Jų plakime viltis, kančia
Aš tavo širdį vien girdžiu
Čia begalybė ir pradžia

Tai žinok, mano meilė tau nuoširdi, tyra
Ir žinok, kad manoj širdy tau vieta yra
Negaliu aš tavęs pamiršt, negaliu nuteist
Negaliu aš savon širdin kitos įsileist

O tavo kelias vis pirmyn
Vis reikalai ir reikalai
Ir beldžiuos aš tavon širdin
Vis per vėlai ir per vėlai

Širdis gyva tik laukimu
Juk praeitis surišo mus
Ir aš iš tolo šaukiu
Sakyk, kodėl mes ne kartu?

Tai žinok, mano meilė tau nuoširdi, tyra
Ir žinok, kad manoj širdy tau vieta yra
Negaliu aš tavęs pamiršt, negaliu nuteist
Negaliu aš savon širdin kitos įsileist

Kiek daug puikių, tiesių kelių
Kiek žodžių daug jau ištartų
Kiek jau pražydusių gėlių
Bet mes šioj žemėj ne kartu

Širdis gyva tik laukimu
Juk praeitis surišo mus
Ir aš iš tolo šaukiu
Sakyk, kodėl mes ne kartu?

Tai žinok, mano meilė tau nuoširdi, tyra
Ir žinok, kad manoj širdy tau vieta yra
Negaliu aš tavęs pamiršt, negaliu nuteist
Negaliu aš savon širdin kitos įsileist