Žiba , žiba aukso žiedas ant baltųjų runkelių
Jonas sunkvežimiu rieda Jonas sunkvežimiu rieda Jonas , veža pilną bunkerį
Tvirtos rankos spaudžia vairą , koja , koja spaudžia gazą
Šit kaip sandėlin važiuoja , šit kaip sandėlin važiuoja šit kaip sandėlin važiuoja  naujas ūkio mazas

Pakartot rokenrol , pakartot rokenrol , pakartot rokenrol , pakartot rokenrol
Pakartot pakartot nuo pradžių

Tvirtos rankos spaudžia vairą , koja , koja spaudžia gazą
Šit kaip sandėlin važiuoja , šit kaip sandėlin važiuoja šit kaip sandėlin važiuoja  naujas ūkio mazas ,
naujas ūkio mazas
naujas ūkio mazas
naujas ūkio mazas
naujas ūkio mazas
naujas ūkio mazas
naujas ūkio mazas
naujas ūkio mazas