Svajones šiandien paleidai išskrist
Aukštai pakils vilties spindulys
Svajone tavo tai platus sparnai
Tavo tikslai milžinai

Neleidai kristi ir pamesti keliu
Rudens naktiniai nuo šalnų
Svajone tavo tai drąsus ilgai
Tavo greiti sakalai

Eik pirmyn, nebijok, apgink
Priglausk mylėki ją
Leisk pakilt ir skrist Toli, toli
Kol tu svajoji tol gyveni

Likimas lėmė gyventi ilgai
Kol mes kartu krenta netgi kalnai
Svajones tavo tai narsus kariai
Kurie apgins tave tikrai

Eik pirmyn, nebijok, apgink
Priglausk mylėki ją
Leisk pakilt ir skrist Toli, toli
Kol tu svajoji tol gyveni

Gyvenimą kūriau ir ardžiau,
Kiek klydau meluosiu tiktai sau.
Nusimetu naštą, nes atėjau,
Svajonę aš su tavim radau.