Baltas sniegas , baltas kelias , kvepia medžiai svajomis
Stebuklingai kalba baltas miškas , per Kalėdas su mumis
Krenta sniegas , mano pėdos skęsta sniego glėbyje
Gal pakelkim taurę karšto vyno , už Kalėdas po egle

Čia sniegas kris juokauja dangus ,
Bučiuoja snaigės mus , pasivaikščiokim už rankų kalbinkim medžius

Tyliai juokias , miško dukros , šnara žingsniai pusnyje
Duoki ranką , galime paklysti stebuklingam kelyje

Pragr. Pr.

Krenta sniegas , ošia miškas , kursto ugnį širdyje
Metų šventę pusnyje sutikę kitą kartą grįšim čia , 3x

3x
Krenta sniegas , mano pėdos skęsta sniego glėbyje
Tad pakelkim taurę karšto vyno , už Kalėdas po egle 3x