Jaučiu aš vandenyną savo širdyje
Jisai talpina saulėlydžius ir juoką
Kai pabundu, jaučiu esi šalia manęs
Laikyk mane, tik niekad neišduoki.

Jaučiu kaip vandenynas išgeria mane
Jisai talpina meilę ir paguodą.
Kai pabundu, jaučiu esi šalia manęs
Laikyk mane, tik niekad neišduoki.

Laikyk mane, pakviesk mane
Dalink save, niekad neišduoki  2x

Jaučiu aš vandenyną saulės glėbyje
Ar žvaigždės šoks, ar aušra viliokė ?
Nereikia žodžių, šildo jis mane,
Dalink save, tik niekad neišduoki

Meldžiuosi vandenynui sielos gelmėse,
Jaučiu skrendu ant sparnų lyg gulbės.
Miražas gyvas plaukia bangose
Pakviesk mane į meilės puotą.