Mama, o mama ar girdi ?
Atneš man tavo vardą,
Klajoklis ryto vėjas iš toli.

Mama, o mama paklausyk.
Sudėjau tau aš posmus
Iš ilgesio ir meilės-O mamyt.

Mama, o mama paklausyk.
Man reikia tavo žodžio,
Man reikia tavo meilės – o mamyt.

Mama, aš priskinsiu tau gėlių,
Žiedelius sudėsiu tau vienai.
Švelniai apkabinsiu, nes myliu,
Ir mylėsiu mamą amžinai.