Aš jau nepakeliu minčių apie tave
Kaip obelis apsunkusi nuo vaisių
Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas
O tu sakai stovėk kaip stovi laisvė

Tai uždaryk mane tėvyne savyje,
Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro
Ir kaip uždaro vakarą naktis
O tu man atsakai aš tavo laisvė

O nesibaigianti kelionė į tave
Jau kaip akmuo šalikelėj sugriuvęs
Aš pilko vakaro kaip samanų ilgiuos
O tu sakai eik taip, kaip eina laisvė