Už lango stūgauja naktis, aš nesulaukiu kol prašvis,
Tamsos melodija gūdi, mane rakina kambary.
Tamsu, tačiau visai šalia, praskleidžia ūkanas šviesa,
Atplūsta šilumos banga ir baigias už langų pūga.

Tenai, kur baigiasi naktis, yra ten laukianti širdis,
Kuri priglaus, kuri paguos, kuri tau viską atiduos.
Tenai kūrenas židinys, yra ten laukianti širdis,
Kuri karštesnė nei ugnis, liepsnoja per dienas, naktis.

Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų,
Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi.
Nakties pasauly gyvenu, bet ten už jūrų, už kalnų,
Yra šviesa, yra viltis, yra ten laukianti širdis.